منظور ازاین عالم افتاده چیست ،آدم سرداده شتاب می کند

شماره تماس: 09132940236

جهت شرکت درتمرینات یوگا،می توانید باشماره 01931156078هماهنگ شوید

پست الکترونیک: info@jahangirsamadi.ir

ساعت کارموسسه: ازساعت ۸ صبح الی ۱۹ به جزء روزهای تعطیل

آدرس: اصفهان، خیابان وحید ،خیابان مارنان،پاساژ وحید، طبقه اول، واحد ۲،موسسه سامادی

اینستاگرام

در تماس باشید

جهت تماس ومشاوره دررابطه با دوره های آموزشی با 09132940236 هماهنگی انجام دهید.