درباره من

شفاف باشید، متفاوت باشید

مربی یوگا ومدرس درزمینه رشد وموفقیت های فردی ،سخنران انگیزشی ،مربی بین المللی یوگا خنده ،ازسال 1388فعالیت های خودم را در زمینه رشد وفعالیت های فردی آغاز کردم ودراین زمینه مطالعات زیادی انجام داده ام،سپس کتاب خودم را بانام چگونه بهترین خودمان باشیم به تحریر درآوردم،برگزاری چندین سمینار در زمینه یوگا خنده واصول اخلاقی در کارگروهی وتیمی ،

فهرست