چگونه به خود اتکاء کنیم

سلام وعرض ادب واحترام خدمت شما عزیزان

دوستان چقدر ما دردرون خودمان انرژی فوق العاده را احساس می کنیم  و در واقع از درون خودمان انگیزه می گیریم یا برعکس با شرایط بیرونی تصمیم می گیریم وخودمان رابه اوضاع و

شرایط بیرون وابسته کردهاده ایم،

که آیا کسی به من کمک می کند ودست مرا می گیرد ،ایا میتوانم به کسی تکیه کنم و به رشد و موفقیت برسم .

وچقدر جالب ما نا امید می شویم در یک لحظه چون شخص میگه من نمیتونم کمک کنم وبا تو نمی تونم ادامه بدهم اون موقع چقدر خالی می کنی واحساس تهی بودن می کنی وچقدر ارزش ما پایین میاد ودر واقع مسیر خود را ادامه نمی دهیم .

چون یک پشتوانه از دست دادیم چون وابستگی داشتیم ونمیتوانیم آن را ترک کنیم بیاییم در مسیر زندگی به خودمان متکی باشیم تا رشد کنیم وفکر کنیم که در موقع اتکاء به دیگران چه آسیبهایی خوردیم نگاه به گذشته مارا متوجه این نکته میکند که چقدر ارزشمند بوده اتکاء به توانمندی هایمان،  استعدادها ونیروهای خودمان و چقدر اعتبار برای ما داشته چقدر شخصیت واعتماد به نفس برای خودمان داشتیم چقدر خدای خود را در وجود خود مان احساس کردیم واین نکته را درک کردیم که خداوند هیچ چیزی برای ما کم نگذاشته ،

مثالی از خودم برایتان  بزنم که من پروژه ای را باید در گذشته انجام می دادم و محدودیت زمانی داشتم که باید کارم را انجام می دادم با خودم فکر کردم که از چه کسانی میتوانم در جهت رسیدن به هدفم کمک بگیرم دو نفر را انتخاب کردم که به من کمک کنند ومن هم کاملا خودم را تسلیم آنها کرده بودم وبه صحبتهای آنها گوش می دادم که چه می گویند و من باید چه کاری انجام دهم وابسته به آنها شده بودم و هر چیزی آنها می گفتند من انجام می دادم و اگر آنها یک روز نبودند من هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم ودست وپا بسته بودم کاملا مثل یک مجسمه که هیچ حرکتی نمی توانم انجام دهم .وبا خودم میگفتم که چقدر به من غر میزنند وشرایط جوری میشد که من نتوانم کاری انجام بدهم تا این که به خود آمدم ودیدم دیگر زمانی ندارم و اگر پروژه به پایان نرسد همه چیز من کن فیکن میشود .

شروع به خودسازی کردن روی خودم شدم ،تصمیم گرفتم روی پای خودم بایستم تلاش کردم وزحمت کشیدم خیلی سخت ودرد آور بود چقدر غر زدن و نق زدن دیگران و خودم به خودم و کارها به سختی پیش می رفت وآنها روی من تسلط داشتند و نمی گذاشتند من کارم را انجام دهم اما با قدرت اراده وایمان به خدا واستفاده از توانمندی های خودم آن مسیر  را طی کردم و این درس بزرگی برای من شد که باید به خودم متکی باشم وچقدر برای من ارزشمند بود وباعث افزایش عزت نفس من شد وحسم به خودم بهتر شد واعتماد به نفس بهتری پیدا کردم وتوانستم به توانمندی های فوق العاده درون خودم پی ببرم.

 

 

ونیز باعث شدکه کسب اعتبار برای خود خانواده  شود.

به این موضوع پی بردم که خداوند پشت و پناه ما هست و ما می توانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم وخداوند توانمندی هایی را درون ما نهادینه کرده پس دوستان اتکاءبه خود خیلی مهم و ارزشمند است و همه ما آن را تجربه کرده ایم زمانی را به یاد آوریم که طفل بودیم و میخواستیم با همه چیز آشنا بشویم بلند شدیم قدم زدیم وزمین خوردیم وچقدر این قضیه تکرار شد تا توانستیم راه بریم وروی پای خودمان بایستیم وقدم بزنیم چقدر لذت بخش بود وحس خوبی داشت، من دارم راه میروم و دیگران هم مارا تشویق می کردند وچقدر اذیت کننده بود که به کمک دیگران وبه زور بخواهیم راه بریم واینجابود که توکل مان به خداوند بود بدون این که تجسمی ویا آگاهی درمورد خداوند داشته باشیم .

اما یک چیزی در درونمان می گفت تو باید روی پای خودت بایستی پس دوستان تمرین کنیم که وابستگی ها را از خودمان دور کنیم وبه استعدادها ونیروهای درون خودمان متکی باشیم نیروهای درون ما برای بیداری نیاز به تلاش دارند وباید آنها را بشناسیم وآنها را شکوفا کرده و رو به جلو حرکت کنیم .

هرکجایی  اتکاء به دیگران داشتیم چقدر درمانده و وابسته بودیم و زمان از دست دادیم وهنوز هم به خودمان می گوییم این چه اشتباهی بود که روی پای خودمان نبوده ایم و خودمان را سرزنش می کنیم ومی توانم به  خودم افتخار کنم جاهایی که روی پای خودمان بوده ایم  وحتی اشتباه کردیم وضررش راپرداخت  کرده ایم.

چقدر ارزشمند بود.

ورزشکارو قهرمان المپیک چقدر زمین می خورد ولی نیروی درونش به او می گوید،

تو باید روی پای خودت بایستی، دوستان ما لیاقت رشد داریم باید تمرین کنیم وتلاش وکوشش تاتوان اتکاء به خود را داشته باشیم، ما باید روی باور های خودمان کار کنیم باورهای رشد دهنده وباورهایی که کمک می کنند ما به قدرت بیشتری از وجود خودمان پی ببریم وانگیزه را دردرون خودمان بیدار کنیم تا نقاط قوت وضعف خود را بشناسیم

چقدر ارزشمند است که می توانیم رشد کنیم و به جلو برویم پس دوستان با

1-تلاش وکوشش کردن

2-روی باورهایمان کار کردن

3-لیاقت را در خودمان بیدار کردن واینکه من لایق بهترین ها هستم

4-نقاط ضعف وقوت خودمان را قبول داشته باشیم و آنها را بپذیریم تا بتوانیم رشد و پیشرفت بهتری داشته باشیم وارزشهای واقعی خود رابیدار کنیم.

جهانگیر صمدی”

فهرست