خودکنترلی:

به نام هستی بخش جهان هستی به نام او که هستی از او نام گرفت عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان

دوستان برای این که خودمان را کنترل کنیم کنترل از اینکه آلوده شدیم به خشم نفرت حسادت یا هر چیزی و از حالت عادی خارج شدیم و بی تعادل شدیم وحالا باید چکار کنیم که خودمان را در برابر اتفافات بیرونی مصون کنیم .

اتفاقاتی که هر لحظه قرار است چالشی باشند برای ما و امکان دارد با این بی تعادلی در درجه اول به خودمان وسپس به دیگران آسیب بزنیم چکار کنیم که بتوانیم خودمان را کنترل کنیم .

در مقاله های قبل باهم صحبت کردیم که وقتی که در یک محیط آلوده قرار گرفتیم و متوجه شدیم که محیط آلوده است گفتیم که چه تکنیک هایی را به کار ببریم تا خودمان را از آن فضا حفظ کنیم ولی نشد و ماهم آلوده شدیم ونتوانستیم خودمان را در مقابل آلودگی کنترل کنیم.

اولین چیزی که  در نظر هست اینکه ما آگاه باشیم و شناخت پیدا کنیم به اینکه ما آلوده شدیم به آن چیز هایی که ما را از تعادل خارج کرده مثل خشم نفرت کینه ناصادقی کردن یا چیزی را از کسی برداشتن وابستگی دلبستگی وحالا درد میکشیم ودوست داریم این فضا به نفع خودمان باشد حالا با هزاران ترفندی که الان میتواند ذهن ما انجام دهد .

و آگاهی روی آن نیست وقتی آگاه شدیم که این آلودگی روی مانشسته مرحله بعد

پذیرش

پذیرش، پذیرش خروج از تعادل واین بی تعادلی

می تواند به ما ودیگران آسیب برساند بنابر این سعی کنیم حرکت نکیم یعنی افکار گفتار رفتار اعمال را تحت کنترل بگیریم در واقع هیچ کاری انجام ندادن کمک می کند یک مقداری stopبزنیم که خسارت های بیشتری به بار نیاریم و بعد به نفسمان توجه کنیم ونگذاریم که فضای آلوده بیشتری روی ما بنشیند .

در واقع آرامش بیشتری تجربه می کنیم در نتیجه انرژی ما بازیافت می شود، انرژی که تبدیل می شودبه عشق ،محبت گذشت و چیز های دیگر وباز هم در این مرحله موفق نشدیم با پذیرش

سکون وسکوت

اینجا از یک دوست متخصص کمک می گیریم کارشناس پزشک یا شخصی که به آن اعتماد داریم و میتواند به ما کمک کند به او مراجعه کنیم  و با راهکار هایی که داده میشود خودمان را مدیریت کنیم مرحله بعد:

جداشدن ازمکان

اینکه خودمان را از محیط جدا کنیم و به فضای آزاد برویم پارک، مسافرت و…تا بتوانیم این آلودگی را تمیز کنیم کمترین چیز قدم زدن در حیاط خانه با پای برهنه است روی خاک کنار دریا طبیعت که انرژی فوق العاده بگیریم وانرژی های مانده در وجودمان آزاد شوند .

و وقتی توانستیم سکوت ایجاد کنیم به آگاهی می رسیم ،به شناخت می رسیم و میتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم وخودمان را مدیریت کنیم.

مثال خیلی خوب کرونا که الان عالم گیر شده و توصیه هایی که داده می شود به شخص آلوده که چکار باید بکند .

پذیرش اینکه آلوده شدن،اما خیلی ها نپذیرفتن و با اضطراب و استرس به خود وخانواده شان آسیب زدن  وقتی شخص پذیرش دارد اضطراب و استرسش پایین می آید وکمک می کند در جهت در مان بعد سکوت کند و انرژی های خود راجمع کند و هدر ندهد کمک می کند به سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری با استراحت

مرحله بعد:

مراجعه به پزشک جهت توصیه های بهداشتی و درمانی مرحله بعد قرنطینه جداشدن از همه و دریک مکان بماند تا مراقبت های لازم انجام شود و سلامتی به دست بیاید پس

1-متوجه آلودگی بشویم در گفتار واعمالمان

2-خروج ا ز تعادل

3-پذیرش کمک به پیدا کردن تسلط روی خودمان می شود

4-سکوت سعی کنیم در افکار گفتار رفتار و اعمالمان سکوت کنیم و مانع از گسترش آلودگی شویم

5- توجه به تنفس مان است باریتم تنفس خودمان را آرام کنیم

6-کمک گرفتن از دوستان

7-پناه برده به دل طبیعت هوای پاک که کمک می کند انرژی های خودمان را بازیافت کنیم .

جهانگیر صمدی

فهرست