چگونه برخورد با افراد سمی و آلوده

دوستان با افراد آلوده وسمی چگونه بر خورد میکنید کسانی که در زندگی محل کار و جامعه ما هستند .

برای حفظ  حریم خودمان چه باید بکنیم که نگذاریم حریم ما را بشکنند ما را آلوده کنند وشخصیت ما را زیر سوال نبرند.

نکاتی را خدمت شما دوستان عرض می کنم که شامل تجربیات خودم در جلسات وسمینارها است .

  • پذیرش : اولین گام برای تغییر خودمان است وباعث جلوگیری از نشستن آلودگی آنها روی ما می شود .

زمانی که ما به شنا خت می رسیم ازآلودگی افراد این شناخت کمک می کند که ما آگاه باشیم وبنا برآگاهی که بدست آورده ایم می توانیم ،عکس العمل های لازم را در برابرآنها داشته باشیم

2-سکوت : سکوت در ،گفتار ، رفتار واعمالی که باعث تحریک آنها   می شود خودداری کنیم.

به طورمثال :شخصی که چهره برافروخته و خشمگین دارد وازاعمال ورفتارش متوجه می شویم که نمی تواندخود را کنترل کند ،بعد ازپذیرش این موضوع دردرون خودمان (مرحله پذیرش) تمام تلاشمان این باشد که سکوت همه جانبه بکنیم تا با این تکنیک بتوانیم دردرجه اول خودمان را کنترل کنیم و سپس با شناختی که داریم هیچ عکس العملی دربرابراو نداشته باشیم تا بتوانیم به طورصحیح اورا راهنمایی کنیم به جای اینکه خدایی نا کرده خودما ن را درگیر آلودگی او کنیم و به خودمان آسیب بزنیم وهمچنین آن شخص را دچارچالش های بیشتر نکنیم .

 

3-عدم همراهی: همراهی با آنها به منزله این است که من همجنس شما هستم زمانی که ما را آدمهای منفی زندگیمان روبرومی شویم وقدرت جداشدن ازآنها را نداریم ،کاری که می توانیم در حق خودمان انجام بدهیم این است که با گفته های آنها همراهی نکنیم واین همراهی نکردن شامل:

-ازنظرکلامی حرف آنها را تایید نکنیم،در واقع نسبت به آنها وحرفهایشان عکس العمل خنثی داشته باشیم

-تاجای که امکان دارد ،سعی کنیم حرفها وصحبتها ی دیگری که کمک می کنند به فضای بهتر بوجود بیاید ایجاد کنیم .

به طورمثال :وقتی شخص دارد درمورد موضوعی صحبت می کند که منافات دارد با ارزشهای ما ،تلاش کنیم صحبت را با یک شعر یا یک مثال،برنامه خوبی که می توانیم د رآیند ه داشته با شیم صحبت های آنها را بچرخانیم تا به این صورت زمان خودمان را حد اقل به بیهودگی نگذرانیم

2-کمک از شخص متخصص برای گرفتن راهکار برای برخورد با آن شخص

اگر نتوانستم مدیریت شرایط را دراختیاربگیریم ،بنابراین سعی کنیم که ازیک متخصص کمک بگیریم این شخص بتواند با تجریه ودانشی که دارد با او صحبت کند تا اورا متقاعد کند جهت سلامتی روح وروان ویا حرفه و کاری که انجام می دهد .

3-ترک کردن آن فضا برای پنج دقیقه مثل موقعی که شخصی دارد سیگار میکشد و دود همه جا را فرا گرفته وتو می خواهی نفس بکشی و این تجسم را داشته باش که به آنها ظلم نمی کنی و مواظب خودت هستی برای حفظ سلامتی خودم وکاری به قضاوت آن طرف نداشته باش بگو من حریم خودم را نمی شکنم منم حق زندگی دارم منم حق استفاده از زمانم را دارم .

-دریک محیط باز یا طبیعت وارد شویم و فکر کنم که چه کاری در مورد آلودگی آن شخص انجام دهم.

افراد آلوده همه جا هستند وما هرآن ممکن است که با یکی ازاین افراد روبرو شویم که امکان ریختن آلودگی آنها روی ما خواهد بود که با تمرین و تکنیک می توانیم خودمان را در درجه اول محفوظ کنیم از آلودگی آنها وسپس با تمرین وتجربه ای که بدست آورده ایم از گذشته به این اشخاص می توانیم کمک کنیم .

افراد سمی درهرجمعی که باشند آن مجموعه را به طور خارق العاده ای دچار تنش و استرس واضطراب می کنند ،این افراد مهارت فوق العاده ای دارند جهت بدگوی ازدیگران و یا تمرکز به نقاط منفی هر چیزی که ممکن است و برایشان فرق نمی کند که طرف مقابل چه شخصی باشد ،این انسانها ی سمی زمانی راکه با خودشان تنها شدند ،به خودشان گیرمی دهند ازظاهرگرفته تا تمام شرایط اطرافشان ،جالب اینکه به طورخاصی بحثی را شروع می کنند و سپس با این بحث پیش آمده به اهداف خودشان می رسند ،یعنی شرایط بد بوجود آوردن تا انرژی دیگران را تخلیه کنند .

بنابراین راهکارهای که عنوان شد را با تمرین وتکرار می توانید از این افراد آلوده حفظ کنید.

 

جهانگیر صمدی ”

 

فهرست