جهانگیرصمدی هستم ،نویسنده،مربی یوگا،مربی بین المللی یوگا خنده،مدرس در زمینه رشد وموفقیت های فردی| احساس کنیم،باورکنیم،تکرارکنیم و سپس تجربه کنیم خلق می شود ،آن چیزی که به دنبال آنیم|
null

اساتید یوگا

دوره های مختلف با اساتید یوگا

null

اساتید یوگا

دوره های مختلف با اساتید یوگا

null

اساتید یوگا

دوره های مختلف با اساتید یوگا

1
سخنرانی در زمینه رشد و موفقت (لایو و…)
1
کارگاه و سیمینار (یوگا خنده)
1
سمینار در زمینه رشد و موفقیت
1
برگزاری گردش های سکوت

دانشمندی بنام آقای پاتانجالی هشت مرحله یوگا را بنیان گذار ی کردند، این هشت مرحله به نام آشتانگا یوگا یا یوگای هست مرحله ای شناخته شده است

1- یاما
2- نیاما
3- آسانا
4- پرانایاما
5- پارتی یاهارا
6- دهارانا
7- دهیانا
8- سامادهی

نامهای بسیار به سامادی داده شده است مانند یگانگی ، وصل ، وحدت ، همگوهری ، آزادی ، رهایی ،  فراآگاهی ،  ادراک ، خود یافتگی  ، تحقق خود ،سامادی آرامش  و وجدی درونی است که می توان در درخشش آن غوطه ورشد.سامادی بالاتراز حواس است،واژها نمی توانند آن را وصف کنند، باید تجربه اش کرد.

null

همایش حضوری

دوره اصول اخلاقی یوگا جهت مربیان (1391)

null

یوگا انلاین

برگذاری دوره های یوگا در خانه با استاد صمدی

null

همایش حضوری

سمینار معارفه دوره اصول اخلاقی و کار گروهی و کار تیمی(1398)

null

همایش حضوری

دوره اصول اخلاقی یوگا جهت مربیان (1391)

بیاری خداوند متعال

دوره جدید اصول اخلاقی در کار گروهی وکار تیمی

2021/04/15 21:57:35

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

نظرات شما

فهرست